slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

O.V.O.K. - Ouders Van een Overleden Kind

Ouders van een overleden kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit willen wij als vereniging:

  • luisteren en meeleven met het verdriet van andere ouders
  • trachten te helpen bij het verlies van een kind
  • zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in onze maatschappij.