Abonnement

Iedereen kan zich abonneren op ‘t-Vergeet-mij-nietje.

Een abonnement loopt per kalenderjaar en kost 20 euro. (35 euro voor buitenlandse abonnees)
Een steunabonnement kost 30 euro.
Aan nieuwe abonnees tijdens het jaar vragen we een bijdrage per resterende kwartaal van 5 euro (8,75 euro voor buitenlandse abonnees).

Je abonnement is definitief na het ontvangen van het verschuldigde bedrag. Een abonnement kan ook aan iemand als geschenk aangeboden worden. Een origineel en warmmenselijk gebaar. De eerste maal dat we dan een Vergeet-mij-nietje opsturen, voegen we er een briefje bij met de mededeling dat het éénjarig abonnement op dit tijdschrift aangeboden wordt door … (met vermelding van je naam).

Hoe kan je abonneren?

Vul op de onze website het aanvraagformulier in.

Belangrijk: adreswijzigingen doorgeven aan abonnement.vmn@ovok.be; zo blijf je het tijdschrift steeds ontvangen.

Als abonnee kan je 't Vergeet-mij-nietje ook digitaal ontvangen. Bestaande abonnees kunnen de digitale versie aanvragen via het redactie.vmn@ovok.be.