logo kinderen en jongeren

Kinder- en jongerenwerking

Soms wordt er op de Landelijke dag een afzonderlijk programma voor kinderen en jongeren georganiseerd. Ouders zijn bezorgd voor hun andere kinderen en voelen zich vaak machteloos tegenover hun verdriet. Al te vaak blijven ze in de kou staan. In groepjes per leeftijd komen kinderen samen, vertellen elkaar hun verhaal en geven op een creatieve manier uiting aan hun gevoelens. Jongeren luisteren naar getuigenissen van andere jongeren. Aan de hand van aangepaste werkvormen komen allerlei gevoelens aan bod, waarbij een ervaren begeleider duiding geeft. Ze vinden bij elkaar herkenning van hun verdriet.

Missing You

logo missing you

We werken met andere verenigingen samen aan de organisatie van de jaarlijkse ontmoetingsdag ‘Missing You’ voor jongeren die een dierbaar persoon zijn verloren. Getuigenissen geven herkenning aan hun verdriet. Aan de hand van verschillende creatieve workshops ontdekken ze wegen om met hun gevoelens om te gaan. Enkele praatgroepen voor jongeren zijn hieruit ontstaan.
Website: Missing you