logo links hulpverleners

In deze categorie vind je links naar websites van hulpverleners die – meestal tegen betaling – mensen willen bijstaan en begeleiden in hun rouwverwerking.

Wij willen u er wel op wijzen dat deze hulpverleners geen enkele band hebben met Ouders Van een Overleden Kind en wij ook geen uitspraak doen omtrent de kwaliteit van de hulpverlening.

Rouwzorg Vlaanderen
Onder ‘rouwbegeleiding voor volwassenen’ vind je een lijst van rouwtherapeuten.

Therapeut zoeken
Klinisch psycholoog
Op beide websites kan je therapeuten of klinisch psychologen zoeken die gespecialiseerd zijn in rouwbegeleiding.

Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de interactionele Vormgeving
Website van de Vlaamse vereniging van therapeuten in de interactionele vormgeving. Hier vind je per provincie een lijst van therapeuten met vermelding van hun specialiteit(en).

De Sterrentuin
Rouw-en verliesbegeleiding voor kinderen en jongeren.