logo links organisaties rouwverwerking

Trefpunt zelfhulp
Dit is de website van Trefpunt Zelfhulp dat over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen informatie verzamelt en geeft, dat hen ondersteunt en vorming aanbiedt, maar ook onderzoek verricht naar de werking van zelfhulpgroepen.
Hier kan je informatie en adressen van allerlei zelfhulpgroepen vinden die zich richten naar ouders of nabestaanden van overleden kinderen door te zoeken op de rubrieken ‘overleden kind’, ‘rouw- en verliesverwerking’, ‘verkeersongeval’, ‘wiegendood’, ‘zelfdoding’.

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)
De v.z.w. Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) groeide uit de behoefte van ouders die hun kind hebben verloren in het verkeer om een luisterend oor en begrip te vinden.

Over Hoop
Een vereniging die zich richt tot families van jonge verkeersslachtoffers.

Met Lege Handen
Met Lege Handen richt zich tot ouders die een kindje verloren hebben rondom de geboorte.

Ouders van een vermoord kind
Website van de vereniging van ouders van een vermoord kind met info over werking, doelstelling, publicaties, contactadressen en links.

Missing You
VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten. Ze organiseren onder andere een maandelijkse lotgenotengroep in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Brugge, Gent en Aalst en de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Saying goodbye
Saying Goodbye zet zich als vereniging in voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.
Jaarlijks organiseren zij hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen
IJD organiseert heel wat intiatieven voor jongeren en jongvolwassenen omtrent rouwen, onder andere rouwgroepen in Hasselt, op aanvraag op verplaatsing.

Kübler-Ross Vlaanderen
Website van de Kübler-Ross stichting in Vlaanderen. Dr. Elisabeth Kübler-Ross is een wereldauthoriteit op gebied van sterven en stervensbegeleiding. De site bevat veel informatie hieromtrent; tevens aanbod van cursussen e.d.

Werkgroep Verder
Website van de werkgroep Verder die zich specifiek richt tot nabestaanden na zelfdoding.

Parents désenfantés
Site van ouders voor overleden kinderen voor het Franstalig gedeelte van Belgie.

Ouders Overleden Kind
Nederlandse vereniging voor ouders van een overleden kind.

The Compassionate Friends
Amerikaanse vereniging voor ouders van een overleden kind.

World Candle Lighting
Doel van dit initiatief is om jaarlijks op de tweede zondag van december om 19.00u wereldwijd een kaars aan te steken ter nagedachtenis van alle overleden kinderen.

Rouwzorg Vlaanderen
Rouwzorg Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie rond 'zorg om mensen in rouw'. Centraal staat een blijvende aandacht voor kwaliteit en betrouwbaarheid in het omgaan met mensen in een rouwproces. Vooral actief in het Antwerpse. De vrijwilligers werken vanuit een christelijke inspiratie maar de werking staat open voor iedereen met respect voor elkeen zijn visie. Een website met zeer veel nuttige informatie, boek- en filmbesprekingen, etc.

Gezinspastoraal
Website van de interdiocesane dienst voor Gezinspastoraal. Zij bieden ook diensten aan in verband met rouwverwerking vanuit een christelijke inspiratie.

Rondpunt
Rondpunt wil bijdragen tot een goede opvang van iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij een verkeersongeval. Rondpunt vzw wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en Levenslijn Kinderfonds. Rondpunt ontstond begin 2011 uit een fusie van de vroegere vzw ZEBRA voor jonge verkeersslachtoffers en het expertisecentrum van de Vlaamse Overheid 'Rondpunt'.

De Zeven Eiken
Tjeu Leenders is de bezielende kracht achter de vzw De Zeven Eiken. De vzw houdt zich bezig met uitvaartbegeleiding, rouwbegeleiding en vorming en ontmoeting voor rouwenden.

Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes
Een Franse vereniging met praatgroepen over heel Frankrijk voor ouders van een overleden kind. Ook gericht naar broers en zussen.

Landelijk Steunpunt Rouw
Deze Nederlandse website richt zich op meerdere verliesgebieden dan alleen verlies van een dierbare. Zij bieden ook steun bij verlies van werk, gezondheid en relatie.

Stichting Achter de Regenboog
Nederlandse stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Een website met veel informatie en links naar andere informatieve websites en literatuur. Ook een aparte rubriek voor de kinderen en jongeren zelf.

Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving.

Cozapo
Cozapo is een lotgenotengroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.