Troostmonument in Zottegem

maart 4, 2024

Troostmonument voor levenloos geboren kinderen in Zottegem.

Een godvergeten plekje ? …. Voor vele moeders en vaders een doodgezwegen plekje….voor andere ouders een niet geweten begraafplaats van hun baby’tje….. voor de buitenstaander een lege stenen plek…

Op het oude kerkhof aan de Groenstraat te Zottegem ligt een stukje begraafplaats tegen de scheidingsmuur met het ziekenhuis, net naast de begraafplaatsen van gesneuvelde soldaten , waarvan velen niet weten dat het ooit een begraafplaats was. Daar liggen vele levenloos geboren kinderen begraven. Kinderen van moeders die bevielen van een levenloos kind in de jaren 1948 ( datum opening huidige AZ Sint Elisabeth ) of vroeger  ? ( toen materniteit in Egmontkasteel in oude ziekenhuis was ?? ?  en wellicht ook de levenloze  kindjes geboren in het oude Hospitaal ?? )  zeker in de jaren 1950 tot  ongeveer de jaren 1990. De wetgeving en de toen geldende  tijdsgeest  zei dat een levenloos geboren kind wettelijk geen recht had op een naam, noch op een “ officieel “ graf. Daarom werden deze baby’tjes daar bij elkaar begraven, op nummer . In de boeken op de gemeentedienst wist men wel op welk nummer “ een doodgeboren kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht” lag maar vaak wisten ouders dat niet. Sommige ouders gingen na de geboorte en anonieme begraving op zoek naar hun kind, andere ouders werden door gezin, familie , geloof of tijdsgeest  min of meer gedwongen zonder omzien met het leven verder te gaan…  In de huidige tijd worden sterrenkinderen begraven of gecremeerd en krijgen ze nu ook erkenning in familie en vriendenkring en ook een  “ officiële “ erkenning via de sterrenregisters. Hoe geef je de dood van een kind een plaatsje in je leven (  of beter : hoe verweef je dit verlies in je verdere leven )  als je niet mag rouwen, niet kan rouwen omdat je geen erkenning krijgt voor  dit vreselijke verlies ? Erkenning is de eerste vereiste om te kunnen rouwen.

OVOK ( zelfhulpgroep Ouders Van een Overleden Kind ) Zottegem kreeg sedert haar oprichting in 2007 heel wat vragen en  verhalen van ouders, over het verlies van een levenloos geboren kindje waarvan ze ofwel wisten waar het anoniem begraven lag ofwel totaal niet wisten wat er met hun kind was gebeurd nadat de vroedvrouw of dokter dit kindje bij de geboorte zo rap mogelijk van hen weg haalden zonder dat ze zelfs konden afscheid nemen. Schrijnende verhalen die diep binnen kwamen bij een moeder die ook moeder is van een sterrenkindje en er ook nog een sterrenbroertje bij heeft…. Daarom gingen we op zoek naar deze plek op het kerkhof  aan de Groenstraat te Zottegem en vonden een verlaten niet onderhouden plaats in de jaren 2008. Deze plaats werd na onze melding,  door de stadsdiensten en de toenmalige schepen van begraafplaatsen  gelukkig vlug  “ in ere “ hersteld : de plaats werd opgekuist en voorzien van steenslag…. Met de jaren werd  door OVOK  aan de stadsdiensten de vraag gesteld om op die plaats, als erkenning voor het ouderschap van zovele ouders van daar begraven levenloos geboren, naamloze kinderen, een monumentje  of een bloembak of  een  groen rustplaatsje te creëren zodat de nu nog talrijk levende ouders , broers en zussen van daar begraven kindjes alsnog erkenning zouden krijgen voor het verlies van hun ( al zeker voor de buitenwereld naamloos ) kindje.  Als moeder of  als vader  een heel leven lang zo een groot verdriet in stilte moeten meeslepen zonder dat je ooit erkenning kreeg voor dit  immense verlies moet vreselijk zwaar zijn. Als je dan toch nog even , door het troostmonument dat er nu komt,  erkenning krijgt voor dat kindje die je je hele leven lang hebt moeten missen, dan moet dit toch een heel ander rustgevend warm gevoel geven. Althans dat hopen wij. De huidige schepen van begraafplaatsen,  gaf dankzij de goedkeuring door het College van Burgemeester en schepenen de opdracht om van deze –  nu nog verlaten – begraafplek op het kerkhof aan de Groenstraat te Zottegem een mooi groen  troost gevend plaatsje met troostmonument te maken. OVOK gaf sedert 2007 de moed niet op om voor deze sterrenkinderen erkenning te krijgen en is dus nu  de stadsdiensten bijzonder dankbaar voor de toezegging. Binnen een paar maanden zal het plaatsje een groener uitzicht met troostmonument en troostbankje krijgen. Dit zal de ouders  en familie van de daar begraven sterrenkinderen de gelegenheid geven om even dicht bij hun kind, broer of zus, nichtje of neefje te vertoeven in alle stilte ; een plaatsje waar ook bij gelegenheid een bloemetje kan worden neergelegd  : een plaats waar vele sterretjes vele harten zullen verwarmen….

Wie nood heeft aan een gesprek  na het overlijden van een kind ,of wie over een daar begraven kindje wil praten mag steeds contact opnemen met OVOK Zottegem, nl met Martine Van Damme ( 0496 486810 ) of met Sandra Spitaels  ( 04770782129 )of via zottegem@ovok.be