‘t Vergeet-mij-nietje

Driemaandelijks tijdschrift

‘t Vergeet-mij-nietje is het driemaandelijkse tijdschrift van de vereniging van en voor ouders die een kind verloren hebben en schept op deze manier een extra verbondenheid tussen mensen die dezelfde pijnlijke ervaring meemaakten. Het is een veelzijdig tijdschrift, je leest er o.a.

  • ervaringen en verhalen van lotgenoten
  • interessante artikels rond een welbepaald thema
  • prachtige dichtkunst
  • nieuws vanuit de vereniging en uit de provincies en andere praktische informatie
  • boekbesprekingen
  • een rubriek voor de kids
  • en nog veel meer …

Bekijk ons Kennismakingstijdschrift

Jouw verhaal of gedicht
in ’t Vergeet mij nietje

Iedereen die dat wil, kan zelf een bijdrage leveren of de redactie attent maken op interessante gevonden teksten. Mail je bijdrage door naar redactie.vmn@ovok.be.

Abonnement

Iedereen kan zich abonneren op ‘t-Vergeet-mij-nietje. Een abonnement loopt per kalenderjaar en kost 34 euro (49 euro voor buitenlandse abonnees). Een steunabonnement kost 38 euro. Aan nieuwe abonnees tijdens het jaar vragen we een bijdrage per resterende kwartaal van 8,5 euro. Je abonnement is definitief na het ontvangen van het verschuldigde bedrag. Een abonnement kan ook aan iemand als geschenk aangeboden worden. Een origineel en warmmenselijk gebaar. De eerste maal dat we dan een Vergeet-mij-nietje opsturen, voegen we er een briefje bij met de mededeling dat het éénjarig abonnement op dit tijdschrift aangeboden wordt door … (met vermelding van je naam).

Hoe neem je een abonnement?
Abonneren kan via dit formulier >>
Belangrijk: adreswijzigingen moet je doorgeven aan abonnement.vmn@ovok.be

Het rekeningnummer van O.V.O.K.:
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE92 0012 9858 9823

Bedankt! Alles werd goed ontvangen.
Er deed zich een fout voor. Probeer later opnieuw.