Trefpunt zelfhulp

Dit is de website van Trefpunt Zelfhulp dat over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen informatie verzamelt en geeft, dat hen ondersteunt en vorming aanbiedt, maar ook onderzoek verricht naar de werking van zelfhulpgroepen. Hier kan je informatie en adressen van allerlei zelfhulpgroepen vinden die zich richten naar ouders of nabestaanden van overleden kinderen door te zoeken op de rubrieken ‘overleden kind’, ‘rouw- en verliesverwerking’, ‘verkeersongeval’, ‘wiegendood’, ‘zelfdoding’.

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) groeide uit de behoefte van ouders die hun kind hebben verloren in het verkeer om een luisterend oor en begrip te vinden.

Over Hoop

Een vereniging die zich richt tot families van jonge verkeersslachtoffers.

Berrefonds

Het Berrefonds helpt na het overlijden van een kind(je).Ze bieden gratis troost, steun en (h)erkenning aan iedereen die geconfronteerd wordt met het verlies van een kindje. Je kan bij hen terecht na zwangerschapsverlies of bij het overlijden van een kind tot 12 jaar. Ze schenken Koesterkoffers, organiseren lotgenotencontact en verbindende evenementen, doen sensibiliserende acties voor de hele maatschappij, bieden een webshop vol troostcadeautjes.

Met Lege Handen

Met Lege Handen richt zich tot ouders die een kindje verloren hebben rondom de geboorte.

Missing You

vzw Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten. Ze organiseren onder andere een maandelijkse lotgenotengroep in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Brugge, Gent en Aalst en de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Saying goodbye

Saying Goodbye zet zich als vereniging in voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. Jaarlijks organiseren zij hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

Werkgroep Verder

Website van de werkgroep Verder die zich specifiek richt tot nabestaanden na zelfdoding.

Parents désenfantés

Site van ouders voor overleden kinderen voor het Franstalig gedeelte van Belgie.

Ouders Overleden Kind

Nederlandse vereniging voor ouders van een overleden kind.

IJD – Jongerenpastoraal Vlaanderen

IJD organiseert heel wat initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen omtrent rouwen, onder andere rouwgroepen in Hasselt, op aanvraag op verplaatsing.